Έλα κι εσύ στην οικογένεια των Hikers Friendly Hotels!

Είναι εύκολο! Είναι χρήσιμο! Σε συμφέρει!

Έχεις ή εκπροσωπείς κάποιο κατάλυμα;

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

✓ Απόκτηση καινοτόμου τεχνογνωσίας

✓ Στροφή προς τις νέες τουριστικές τάσεις

✓ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

✓ Αύξηση κρατήσεων και επιμήκυνση της σεζόν

✓ Προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

✓ Εταιρική ευθύνη

✓ Απόκτηση καινοτόμου τεχνογνωσίας

✓ Στροφή προς τις νέες τουριστικές τάσεις

✓ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

✓ Αύξηση κρατήσεων και επιμήκυνση της σεζόν

✓ Προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

✓ Εταιρική ευθύνη

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Το πρότυπο πιστοποίησης «Hikers Friendly Hotels» διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα, ανάλογα με το πλήθος και το είδος των υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων που πληρούν τα ενδιαφερόμενα καταλύματα: Bronze, Silver, Gold και Platinum.

copyright Hikers Friendly hotels certification levels

Το πρότυπο πιστοποίησης «Hikers Friendly Hotels» διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα, ανάλογα με το πλήθος και το είδος των υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων που πληρούν τα ενδιαφερόμενα καταλύματα: Bronze, Silver, Gold και PlatinumΤα κριτήρια καλύπτουν έναν ευρύ τομέα υπηρεσιών προς τους πεζοπόρους, όσον αφορά τις κατηγορίες: Παρεχόμενες Πληροφορίες, Διατροφή, Εξοπλισμός και Υποδομή.

copyright Hikers Friendly

Τα κριτήρια καλύπτουν έναν ευρύ τομέα υπηρεσιών προς τους πεζοπόρους, όσον αφορά τις κατηγορίες: Παρεχόμενες Πληροφορίες, Διατροφή, Εξοπλισμός και Υποδομή.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εάν πάνω από 5 καταλύματα στα όρια ενός Δήμου αιτηθούν και λάβουν το Πιστοποιητικό  «Hikers Friendly Hotels», το 5% του κόστους πιστοποίησης θα επιστραφεί στα μονοπάτια του τόπου, είτε ως δράση συντήρησης μονοπατιών είτε ως δράση προβολής.

Εάν πάνω από 5 καταλύματα στα όρια ενός Δήμου αιτηθούν και λάβουν το Πιστοποιητικό  «Hikers Friendly Hotels», το 5% του κόστους πιστοποίησης θα επιστραφεί στα μονοπάτια του τόπου, είτε ως δράση συντήρησης μονοπατιών είτε ως δράση προβολής.