Έλα κι εσύ στην οικογένεια των Hikers Friendly Ambassadors!

Οι Ambassadors είναι φορείς που προάγουν βιώσιμες δράσεις πεζοπορικού τουρισμού καθώς και το ευ ζειν των πεζοπόρων, σε συνεργασία με τα Hikers Friendly Hotels!

Γίνετε Ambassador!

Τα οφέλη για τους Ambassadors

 • Γνώση και Κατάρτιση: Οι «Πρέσβεις» μπορούν να μοιράζονται τις γνώσεις τους με άλλους «Πρέσβεις» σε συναντήσεις καθώς και μέσα από τις ανάλογες ομάδες σε Facebook και LinkedIn.
 • Έμπνευση: Λάβετε φρέσκες ιδέες από τρίτους που ασχολούνται και αυτοί με πεζοπορικές δραστηριότητες στον προορισμό τους.
 • Παρουσία: Οι ενεργοί «Πρέσβεις» μπορούν να επωφεληθούν από την συνδυαστική δημοσιότητα των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του «Hikers Friendly», κατά τη διάρκεια των οποίων οι νέοι «Πρέσβεις» μπορούν να παρουσιαστούν αλλά και να μιλήσουν στο κοινό για τις ιστορία επιτυχίας τους. Επίσης, κάθε «Πρέσβης» θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του «Hikers Friendly» (με ειδικό λογότυπο και σε συγκεκριμένο χώρο), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συγκεκριμένες μπροσούρες, καθώς επίσης θα δημιουργούνται και δελτία τύπου για την συνεργασία του κάθε «Πρέσβη» με το «Hikers Friendly».
 • Εκπτώσεις Υπηρεσιών: Κάθε «Πρέσβης» θα έχει ειδική τιμολόγηση στις υπηρεσίες και πιστοποιήσεις του «Hikers Friendly», οι οποίες θα είναι διαθέσιμε στην ομάδα του Facebook «Hikers Friendly Ambassadors».
 • Χρήση του λογότυπου «Hikers Friendly Ambassadors»: Κάθε «Πρέσβης» μπορεί να χρησιμοποιεί τον λογότυπο «Hikers Friendly Ambassadors» σε επαγγελματικές κάρτες, μπροσούρες, ιστοσελίδες, κ.ο.κ., σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Δράσεις των Ambassadors

Οι «Πρέσβεις» δραστηριοποιούνται με διάφορους τρόπους ώστε να υποστηρίζουν την φιλοσοφία του «Hikers Friendly», όπως:

 • Προώθηση του «Hikers Friendly» στην τουριστική αγορά, μέσα από το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλον αντίστοιχο τρόπο που ο κάθε «Πρέσβης» επιθυμεί.
 • Παρουσίαση τυχόν προτάσεων για υπηρεσίες που αφορούν το «Hikers Friendly».
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του «Hikers Friendly» (κάθε ένα ή δύο χρόνια).
 • Χρήση του λογότυπου «Hikers Friendly Ambassadors» στις μπροσούρες του φορέα, την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συμμετοχή σε δημιουργία Δελτίων Τύπου καθώς και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στους «Hikers Friendly Ambassadors»

Το κάθε μέλος της ομάδας των «Hikers Friendly Ambassadors» θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις :

 1. Να είναι Νομικό Πρόσωπο
 2. Να ασκεί δραστηριότητα ταξιδιωτικού γραφείου ή κάποιου συναφούς αντικειμένου
 3. Να δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα σε τουλάχιστον έναν προορισμό που έχει μονοπάτια, αναγνωρισμένα ή πιστοποιημένα ή υπό διαμόρφωση
 4. Να δραστηριοποιείται με την πεζοπορία και την εξυπηρέτηση των πεζοπόρων για τουλάχιστον ένα χρόνο έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής

Αξιολόγηση των Αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Hikers Friendly Ambassadors»

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων για τους Ambassadors θα γίνεται κάθε δύο μήνες από το «Hikers Friendly».
 • Κάθε 24 μήνες θα γίνεται αξιολόγηση της δράσης των «Hikers Friendly Ambassadors» με απολογισμό των πεπραγμένων τους.

Hikers Friendly Ambassadors