Έλα κι εσύ στην οικογένεια των Hikers’ Friendly Ambassadors!

Οι Ambassadors είναι φορείς που προάγουν βιώσιμες δράσεις πεζοπορικού τουρισμού καθώς και το ευ ζειν των πεζοπόρων, σε συνεργασία με τα Hikers’ Friendly Hotels!

Γίνετε Ambassador!

Τα οφέλη για τους Ambassadors

 • Γνώση και Κατάρτιση: Οι «Πρέσβεις» μπορούν να μοιράζονται τις γνώσεις τους με άλλους «Πρέσβεις» σε συναντήσεις καθώς και μέσα από τις ανάλογες ομάδες σε Facebook και LinkedIn.
 • Έμπνευση: Λάβετε φρέσκες ιδέες από τρίτους που ασχολούνται και αυτοί με πεζοπορικές δραστηριότητες στον προορισμό τους.
 • Παρουσία: Οι ενεργοί «Πρέσβεις» μπορούν να επωφεληθούν από την συνδυαστική δημοσιότητα των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του «Hikers’ Friendly», κατά τη διάρκεια των οποίων οι νέοι «Πρέσβεις» μπορούν να παρουσιαστούν αλλά και να μιλήσουν στο κοινό για τις ιστορία επιτυχίας τους. Επίσης, κάθε «Πρέσβης» θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του «Hikers’ Friendly» (με ειδικό λογότυπο και σε συγκεκριμένο χώρο), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συγκεκριμένες μπροσούρες, καθώς επίσης θα δημιουργούνται και δελτία τύπου για την συνεργασία του κάθε «Πρέσβη» με το «Hikers’ Friendly».
 • Εκπτώσεις Υπηρεσιών: Κάθε «Πρέσβης» θα έχει ειδική τιμολόγηση στις υπηρεσίες και πιστοποιήσεις του «Hikers’ Friendly», οι οποίες θα είναι διαθέσιμε στην ομάδα του Facebook «Hikers’ Friendly Ambassadors».
 • Χρήση του λογότυπου «Hikers’ Friendly Ambassadors»: Κάθε «Πρέσβης» μπορεί να χρησιμοποιεί τον λογότυπο «Hikers’ Friendly Ambassadors» σε επαγγελματικές κάρτες, μπροσούρες, ιστοσελίδες, κ.ο.κ., σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Δράσεις των Ambassadors

Οι «Πρέσβεις» δραστηριοποιούνται με διάφορους τρόπους ώστε να υποστηρίζουν την φιλοσοφία του «Hikers’ Friendly», όπως:

 • Προώθηση του «Hikers’ Friendly» στην τουριστική αγορά, μέσα από το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλον αντίστοιχο τρόπο που ο κάθε «Πρέσβης» επιθυμεί.
 • Παρουσίαση τυχόν προτάσεων για υπηρεσίες που αφορούν το «Hikers’ Friendly».
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του «Hikers’ Friendly» (κάθε ένα ή δύο χρόνια).
 • Χρήση του λογότυπου «Hikers’ Friendly Ambassadors» στις μπροσούρες του φορέα, την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συμμετοχή σε δημιουργία Δελτίων Τύπου καθώς και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στους «HikersFriendly Ambassadors»

Το κάθε μέλος της ομάδας των «Hikers’ Friendly Ambassadors» θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις :

 1. Να είναι Νομικό Πρόσωπο
 2. Να ασκεί δραστηριότητα ταξιδιωτικού γραφείου ή κάποιου συναφούς αντικειμένου
 3. Να δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα σε τουλάχιστον έναν προορισμό που έχει μονοπάτια, αναγνωρισμένα ή πιστοποιημένα ή υπό διαμόρφωση
 4. Να δραστηριοποιείται με την πεζοπορία και την εξυπηρέτηση των πεζοπόρων για τουλάχιστον ένα χρόνο έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής

Αξιολόγηση των Αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «HikersFriendly Ambassadors»

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων για τους Ambassadors θα γίνεται κάθε δύο μήνες από το «Hikers’ Friendly».
 • Κάθε 24 μήνες θα γίνεται αξιολόγηση της δράσης των «Hikers’ Friendly Ambassadors» με απολογισμό των πεπραγμένων τους.

Hikers’ Friendly Ambassadors