Γίνε κι εσύ μέλος στην οικογένεια των Hikers’ Friendly Hotels!

Είναι εύκολο! Είναι χρήσιμο! Σε συμφέρει!

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

✓ Απόκτηση καινοτόμου τεχνογνωσίας

✓ Στροφή προς τις νέες τουριστικές τάσεις

✓ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

✓ Αύξηση κρατήσεων και επιμήκυνση της σεζόν

✓ Προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

✓ Εταιρική ευθύνη

✓ Απόκτηση καινοτόμου τεχνογνωσίας

✓ Στροφή προς τις νέες τουριστικές τάσεις

✓ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

✓ Αύξηση κρατήσεων και επιμήκυνση της σεζόν

✓ Προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

✓ Εταιρική ευθύνη

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Το πρότυπο πιστοποίησης «HikersFriendly Hotels» διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα, ανάλογα με το πλήθος και το είδος των υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων που πληρούν τα ενδιαφερόμενα καταλύματα: Bronze, Silver, Gold και Platinum.

Το πρότυπο πιστοποίησης «HikersFriendly Hotels» διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα, ανάλογα με το πλήθος και το είδος των υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων που πληρούν τα ενδιαφερόμενα καταλύματα: Bronze, Silver, Gold και PlatinumΤα κριτήρια καλύπτουν έναν ευρύ τομέα υπηρεσιών προς τους πεζοπόρους, όσον αφορά τις κατηγορίες: Παρεχόμενες Πληροφορίες, Διατροφή, Εξοπλισμός και Υποδομή.

Τα κριτήρια καλύπτουν έναν ευρύ τομέα υπηρεσιών προς τους πεζοπόρους, όσον αφορά τις κατηγορίες: Παρεχόμενες Πληροφορίες, Διατροφή, Εξοπλισμός και Υποδομή.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εάν πάνω από 5 καταλύματα στα όρια ενός Δήμου αιτηθούν και λάβουν το Πιστοποιητικό  «HikersFriendly Hotels», το 5% του κόστους πιστοποίησης θα επιστραφεί στα μονοπάτια του τόπου, είτε ως δράση συντήρησης μονοπατιών είτε ως δράση προβολής.

Εάν πάνω από 5 καταλύματα στα όρια ενός Δήμου αιτηθούν και λάβουν το Πιστοποιητικό  «HikersFriendly Hotels», το 5% του κόστους πιστοποίησης θα επιστραφεί στα μονοπάτια του τόπου, είτε ως δράση συντήρησης μονοπατιών είτε ως δράση προβολής.